Search

Първа среща

За първи път партньорите се срещнаха на 25-ти януари. Те обсъдиха всички дейности по проекта, като фокусът беше върху проучването, което ще им помогне да дефинират нужните умения за развитие на личен бранд.

Също така разпределиха помежду си дейностите, свързани с дисеминация и осигуряване на качество. Определиха и стъпките за следващите месеци.