Предпоставки

Според Cedefop, европейският пазар на труда има проблем с несъответствието на уменията. Работодателите се сблъскват с трудности при набирането на хора с необходимите им умения, а търсещите работа трудно намират работа отговаряща на знанията и уменията им. Едно от проучванията подчертава, че това е резултат от неудачния кариерен избор на търсещите работа, който е следствие на недоброто дефиниране на подходящия за тях трудов пазар . Като допълнение нивата на безработица в ЕС остават високи, а прогнозите са, че поради COVID-19 пандемията безработицата ще нарасне сред всички възрастови групи. В резултат на равнищата на безработица и несъответствието на уменията, пазарът на труда стана много конкурентен и търсещите работа се сблъскват с трудности при намирането й и разграничаването си от конкурентите си.

Цел

Проектът има за цел да подпомогне търсещите нова работа, като им предоставя необходимите умения за изграждане и поддържане на личния им бранд. Личният бранд е комбинацията от нашите знания, умения и опит. Той отразява нашата идентичност и съществува онлайн и офлайн. Това е полезен инструмент, който може да помогне на всеки да открие своите ценности, да дефинира специализацията си, да повиши увереността си и да представи собствената си история. Най-важното е, че той не само ще помогне за диференцирането на пазара на труда и намирането на мечтаната работа, но може да бъде и съществен елемент за управление на професионалното развитие.

Иновация

PBRAND4ALL ще създаде онлайн интерактивен инструмент, предлагащ персонализирани обучителни пътеки. След като определят личните си характеристики, обучаемите ще следват персонализираното учебно съдържание, което ще им предостави уменията, необходими за установяване на личния им бранд и достигане на правилния пазар. Предложеният учебен материал ще се основава на ключовите характеристики на обучаемите (отвореност към опитност, добросъвестност, екстровертност, сътрудничество, тревожност) и по този начин ще се гарантира, че обучаемите успешно ще завършат учебния материал, ще научат важни за тях неща и ще постигнат целите си.
Search