Search

Konszenzus (Уебсайт)

Фондация Konszenzus - Будапеща работи от 2001 г. Тя е частно създадена неправителствена организация. Основната й цел е професионалното развитие в областта на социалната политика, социалните грижи и услугите на пазара на труда и в гражданския сектор. Konszenzus изпълнява проекти в подкрепа на интеграцията на групите в неравностойно положение в обществото. Дейностите ни са в различни области като подобряване на уменията и обучение за споделяне на знания, социални изследвания, управление на конфликти, медиация, организационно развитие и стратегическо планиране, подпомагане, изготвяне на проучвания за осъществимост. Ние сме акредитирана институция за образование за възрастни според унгарското законодателство. 

Контакт: Sándor Geskó konszenzusbp@konszenzus.org
 Suzan Kun kun@konszenzus.org