Search

Рамка Компетенции за личен бранд

Тази рамка включва всички умения и стратегии, необходими за развитието на личен бранд. Партньорите по проекта ще проведат изследвания, за да идентифицират най-важните умения и да ги класифицират по важност съгласно пазара на труда. Също така ще разработят инструменти и методи за идентифициране на ключовите характеристики на обучаемите (отвореност към опитност, добросъвестност, екстровертност, сътрудничество, тревожност) и ще ги свържат с действия за насочването им към правилния път. Тези две дейности ще помогнат на партньорите при разработването на учебни материали, базирани на нуждите на обучаемите.

Personal Branding Genie

„Personal Branding Genie“ ще бъде онлайн инструмент за обучение, предоставящ персонализирани пътеки за обучение на тези, които желаят да развият своя личен бранд. Учащите ще могат да изберат плана за обучение, който искат да следват, въз основа на личните си характеристики. Обучителният материал ще се състои от дейности и цели, които обучаемите трябва да постигнат, за да завършат успешно учебния процес. „Genie“ ще се състои от три основни умения, които са идентифицирани при изследването, проведено от партньорите в началото на проекта.