Search

POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI (Испания)

Politeknika Ikastegia Txorierri (www.txorierri.net) е гимназия за наука и технологии и професионално образование и обучение (и двете нива на ЕКР 4 и 5) в Баския регион. Всяка година училището осигурява обучение за над 400 редовни ученици и 1000+ възрастни учащи на непълно работно време с персонал от 45 души. 

Politeknika Ikastegia Txorierri се фокусира върху обслужването на местната индустрия и се ангажира с интегралното обучение през целия живот на своите ученици. Центърът популяризира иновациите в технологични и педагогически проекти и има за цел да предложи качествена обществена услуга, отговаряща на местните нужди от обучение на младите хора, местните университети и институции. 

Контакт; slarrabaster@txorierri.net