Ozadje

Po navedbah Cedefopa ima evropski trg dela problem z neusklajenostjo spretnosti. Delodajalci se soočajo s težavami pri zaposlovanju ljudi s potrebnimi veščinami, iskalci zaposlitve pa se trudijo najti službo povezano z njihovim znanjem in spretnostmi. Ena izmed njihovih raziskav je poudarila, da je to posledica slabih poklicnih odločitev iskalcev zaposlitve, kar je lahko posledica težave posameznika pri določanju zanj primernega trga dela. Poleg tega stopnja brezposelnosti v EU ostaja visoka, po ocenah pa se bo zaradi pandemije COVID-19 brezposelnost povečala med vsemi starostnimi skupinami.

Namen

Namen projekta je pomagati odraslim, ki iščejo službo ali potrebujejo novo, tako da jim zagotovi potrebna znanja za oblikovanje in vzdrževanje njihove osebne blagovne znamke. Osebna znamka je kombinacija posameznikovega znanja, spretnosti in izkušenj. Vsebuje tudi jedro identitete nekoga in obstaja v spletu in zunaj njega. Je uporabno orodje, ki lahko pomaga odraslim pri iskanju njihovih vrednot, opredelitvi njihove specializacije, krepitvi njihove samozavesti in pri predstavitvi svojih zgodb na koncu. Najpomembneje je, da jim ne bo pomagal le pri razlikovanju na trgu dela in iskanju sanjske službe, temveč bo tudi ključni element za vodenje njihovega poklicnega razvoja. 

Inovacija

PBRAND4ALL bo ustvaril spletno interaktivno orodje, ki bo udeležencem ponudil prilagojene poti usposabljanja. Udeleženci bodo po določitvi svojih osebnih lastnosti sledili prilagojeni učni vsebini, ki jim bo ponudila veščine, potrebne za uveljavitev njihove osebne blagovne znamke in doseganje pravega trga. Predlagano učno gradivo bo temeljilo na ključnih lastnostih udeležencev (odprtost do izkušenj, vestnost, ekstravertiranost, sprejemljivost, nevrotizem) in bo tako zagotovilo, da bodo udeleženci uspešno zaključili učno snov, se naučili pomembnih stvari in dosegli svoje cilje.
Search