Search

Okvir kompetenc osebne znamke

Ta okvir vključuje vse spretnosti in strategije, ki so bistvene za razvoj osebne blagovne znamke. Partnerji projekta bodo izvedli raziskavo, da bi ugotovili najpomembnejše spretnosti in jih razvrstili glede na pomembnost na trgu dela. Prav tako bodo oblikovali orodja in metode za prepoznavanje ključnih lastnosti učencev (odprtost do izkušenj, vestnost, ekstravertiranost, strpnost, nevrotizem) in jih povezali z dejanji za usmerjanje na pravo pot. Ti dve dejavnosti bosta pomagali partnerjem pri razvoju gradiva za usposabljanje na podlagi potreb udeležencev.

Personal Branding Genie

»Personal Branding Genie« bo spletno učno orodje, ki bo nudilo prilagojene poti usposabljanja tistim, ki želijo razviti svojo osebno blagovno znamko. Udeležencem bo omogočilo, da na podlagi svojih osebnih značilnostih izberejo načrt usposabljanja, kateremu želijo slediti. Učno gradivo bo sestavljeno iz ukrepov in ciljev, ki jih morajo učenci doseči, da bodo lahko uspešno zaključili učni proces. »Genie« bo sestavljen iz treh glavnih spretnosti, ki jih je predhodno opredelila raziskava, izvedena pri partnerjih na začetku projekta.