Search

UPI Žalec (Slovenija)

UPI – ljudska univerza Žalec (UPI Žalec) je javna, neprofitna ustanova za izobraževanje in usposabljanje odraslih v regiji Savinjske doline. Ustanovljena junija 1975 v občini Žalec (trenutno je šest skupnosti ustanoviteljic), je zelo razvila svoje izobraževalne programe in svetovanje. Danes UPI Žalec ponuja široko paleto programov formalnega in neformalnega izobraževanja, zagotavlja kakovostne storitve usmerjanja in svetovanja ter sodeluje pri različnih projektih. Njene dejavnosti so: 
• Programi formalnega izobraževanja za odrasle
 • Programi neformalnega izobraževanja: jezikovni tečaji, računalniški tečaji, tečaji splošne pismenosti, nacionalna poklicna usposabljanja, tečaji o integraciji priseljencev, tečaji in delavnice za zdravje, osebno rast, študijski krožki itd.
 • Usmerjanje in svetovanje ter druge dejavnosti, ki podpirajo učenje 
• Projektno delo.

Kontakt: darja.luznik@upi.si