Εναρκτήρια συνάντηση 

Οι εταίροι συναντήθηκαν διαδικτυακά για πρώτη φορά στις 25 Ιανουαρίου. Συζήτησαν όλες τις δραστηριότητες του έργου, αλλά εστίασαν στην έρευνα που θα τους βοηθήσει να καθορίσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την ανάπτυξη μιας προσωπικής επωνυμίας. 

Όρισαν επίσης τα καθήκοντα σχετικά με τις δραστηριότητες διάδοσης του έργου και τη διασφάλιση της ποιότητας του και καθόρισαν τα βήματα για τους επόμενους μήνες.
Search