Πλαίσιο 

Σύμφωνα με το Cedefop, η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας αντιμετωπίζει πρόβλημα αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Οι εργοδότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσληψη ατόμων με τις δεξιότητες που χρειάζονται και οι αιτούντες εργασία δυσκολεύονται να βρουν εργασία σχετική με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Μία από τις έρευνές του οργανισμού αναγνώρισε ότι αυτό προκύπτει από τις λάθος επιλογές καριέρας των ατόμων οι οποίες μπορεί να είναι αποτέλεσμα της δυσκολίας κάποιου να προσδιορίσει κατάλληλο τομέα εργασίας για αυτόν. Επιπλέον, τα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ παραμένουν υψηλά, ενώ εκτιμάται ότι λόγω της πανδημίας COVID-19, η ανεργία θα αυξηθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ως αποτέλεσμα των ποσοστών ανεργίας και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, η αγορά εργασίας έχει γίνει πολύ ανταγωνιστική και εκείνοι που αναζητούν εργασία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση θέσεων εργασίας και στη διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές τους..

Στόχος

Το έργο στοχεύει να βοηθήσει τους ενήλικες που αναζητούν εργασία ή χρειάζονται νέα, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες δεξιότητες για να χτίσουν και να διατηρήσουν την προσωπική τους επωνυμία. Η προσωπική επωνυμία είναι ο συνδυασμός της γνώσης, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας ενός ατόμου. Περιλαμβάνει επίσης τον πυρήνα της ταυτότητας κάποιου και υπάρχει διαδικτυακά και εκτός σύνδεσης. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους ενήλικες να βρουν τις αξίες τους, να καθορίσουν την εξειδίκευσή τους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους ωστέ τελικά να παρουσιάσουν τη δική τους ιστορία. Η προσωπική επωνυμία, όχι μόνο θα τους βοηθήσει να διαφοροποιηθούν στην αγορά εργασίας και να βρουν την δουλειά που θέλουν αλλά θα είναι επίσης ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. 

Καινοτομία 

Το PBRAND4ALL θα δημιουργήσει ένα διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο, το οποίο θα προσφέρει στους ενήλικες εξατομικευμένη εκπαίδευση. Οι εκπαιδευόμενοι μετά τον καθορισμό των προσωπικών τους χαρακτηριστικών θα ακολουθήσουν το εξατομικευμένο μαθησιακό περιεχόμενο, το οποίο θα τους παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να δημιουργήσουν την προσωπική τους επωνυμία. Το προτεινόμενο μαθησιακό υλικό θα βασίζεται στα βασικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων (Ανοιχτότητα στην εμπειρία, Σχολαστικότητα, Εξωστρέφεια, Ευχαρίστηση, Νευρωτισμός) και έτσι θα διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευόμενοι θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το εκπαιδευτικό υλικό, θα μάθουν πράγματα σημαντικά για αυτούς και θα επιτύχουν τους στόχους τους.
Search