Κύρια αποτελέσματα 

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε όλα τα αποτελέσματα του έργου, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων έρευνας, εκπαιδευτικού υλικού και πληροφορίες σχετικά με το διαδικτυακό εργαλείο. 

Υλικό διάδοσης 

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε όλο το υλικό διάδοσης που έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του έργου, όπως ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου, infographics κ.λπ.
Search